ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ


"ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ"
_____________________________________________________________
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φόβοι των παιδιών μπορεί να αντανακλούν μια γενικότερη δυσλειτουργία μέσα στην οικογένεια. Το παιδί δηλαδή μπορεί να εμφανίζει κάποια φοβία ως σύμπτωμα ενός γενικότερου προβλήματος που αφορά όλη την οικογένεια.

Η βασική συναισθηματική συμπεριφορά κληρονομείται από τους γονείς και διαμορφώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου. Η χαρούμενη διάθεση ενός ανθρώπου είναι βαθιά ριζωμένη στην προσωπικότητα του...
ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΕΧΝΗ 
Η αγάπη είναι ο μεγάλος καμβάς που περιμένει την καλλιτεχνική μας έκφραση. Το έργο δεν ολοκληρώνεται ποτέ στην πραγματικότητα, είναι πάντοτε ένα έργο σε εξέλιξη...
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
...Όταν χαμογελάμε, δίνουμε το χέρι μας, φυσάμε τη μύτη μας ή φοράμε τα παπούτσια μας, το κάνουμε κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Για κάθε ενέργεια έχει διαμορφωθεί μια αλληλουχία συγκεκριμένων κινήσεων, που έχει αποθηκευτεί στον εγκέφαλό μας,...
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 
Δεν υπάρχει αποτυχία σε ό,τι έχει σχέση με την αγάπη. Η μη επιτυχία δε σημαίνει αναγκαστικά αποτυχία. Μπορούμε να δούμε την απογοήτευσή μας σαν ευκαιρία για γνώση και ανάπτυξη.