Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ Ή ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΣΗΜΕΡΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ


Το Yπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ενημερώνει για τις ενδεικτικές τιμές χιλιάδων βασικών προϊόντων στο ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών.

Σε αυτό μπορεί ο καταναλωτής να παρακολουθεί και να συγκρίνει τιμές 1500 ή περισσοτέρων προϊόντων που πωλούνται σε 1000 σημεία πώλησης σε όλη την χώρα.

Tο Παρατηρητήριο Τιμών παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση τις τιμές σε περισσότερα από 1.000 αγαθά, τιμές οι οποίες συλλέγονται από 1.182 σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω ασυρμάτων συσκευών και μέσω εισαγωγής στοιχείων στη βάση δεδομένων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αμεσότητα και η εγκυρότητα της καταγραφής των στοιχείων.

Οι καταναλωτές έχουν επίσης πρόσβαση σε σημαντική πληροφόρηση και στατιστικά στοιχεία για την χρονική εξέλιξη των τιμών.

Στην εν λόγω διαδικτυακή πύλη, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές στα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, επιλέγοντας το κατάστημα της περιοχής τους που έχει τις συμφερότερες για αυτούς τιμές.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να ενημερώνονται καθημερινά για τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Παρατηρητήριο Τιμών είναι διαθέσιμο μέσω μιας διαδικτυακής πύλης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-prices.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: