Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Κάποιοι άνθρωποι είναι καλοί στη φυσική, άλλοι έχουν κλίση σε κοινωνικά θέματα, ορισμένοι τραγουδούν ή έχουν ταλέντο στο χορό ή τη ζωγραφική. Δεν μπορεί κανείς να είναι ευφυής σε όλα, συνεπώς η νοημοσύνη είναι κάτι που δεν μετριέται εύκολα.

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός της νοημοσύνης. Στα παραδοσιακά τεστ νοημοσύνης οι άνθρωποι έπρεπε να επιλύσουν προβλήματα γλωσσικά, λογικής/μαθηματικών και διάταξης στον χώρο. Σήμερα, μιλάμε πλέον, για μουσική, σωματική, προσωπική και πρακτική νοημοσύνη.

Γνωρίζεις ότι...
Το αποτέλεσμα ενός ΙQ τεστ ή τεστ νοημοσύνης (IQ είναι τα αρχικά των λέξεων intelligence quotient - νοητικό πηλίκο) είναι ένας αριθμός που μας δείχνει πόσο καλά μπορεί να αντεπεξέλθει ένας άνθρωπος σε συγκεκριμένα θέματα, που απευθύνονται σε μια ομάδα ατόμων του ιδίου πολιτιστικού υπόβαθρου.

Οι ιθαγενείς της Αυστραλίας είναι πολύ καλοί στην επίλυση προβλημάτων χωρικής διάταξης, ενδεχομένως επειδή πάντα έπρεπε να βρίσκουν τον δρόμο τους μέσα στην φύση. Αντιθέτως, οι Δυτικοί καταφέρνουν πολύ καλύτερα σε μαθηματικά και γλωσσικά προβλήματα. Άρα, λοιπόν, στο ίδιο τεστ, άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτισμούς θα φέρουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.

Το τεστ μπορεί να κάνει κάποιες προβλέψεις σχετικά με τη βαθμολογία στο σχολείο, την κοινωνική κατάσταση, την εκπαίδευση κ.λπ. Όμως, ένα υψηλό IQ δεν μας δίνει καμία πληροφορία σχετικά με την ικανότητα του ατόμου να τα βγάζει πέρα σε πραγματικές συνθήκες ζωής.  
Προσπάθησε τώρα να απαντήσεις στα παρακάτω ΤΕΣΤ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
(Συνολικό χρονικό όριο 6 λεπτά)Πηγή άρθρου και φωτογραφίας: Από το φυλλάδιο για την έκθεση "THE BRAIN – Η δύναμη του μυαλού" που έγινε στην Αθήνα από 2/12/2007 έως 16/3/2008 
___________________________________________________

Διαβάστε επίσης:
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: