Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΜΑΚΡΙΝΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ


Οι Αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι κατά τον ΙΕ' π.Χ. αιώνα συνέβη στον ελλαδικό χώρο κάποια μεγάλη γεωλογική μεταβολή. Ο Πλάτων βεβαιώνει ότι ο καταστροφικός κατακλυσμός έγινε, όταν βασιλιάς των Αθηνών ήταν ο Κραναός.

Απ΄αυτή την πλημμυρική καταστροφή γλίτωσαν ο Δευκαλίων, γιος του βασανισμένου Προμηθέα, και η Πύρρα, κόρη του Επιμηθέα και της Πανδώρας. Τους είχε συμβουλεύσει ο Προμηθέας να κατασκευάσουν λάρνακα και να μπουν μέσα. Όταν τελείωσε ο κατακλυσμός η λάρνακα στάθηκε στην κορυφή του Παρνασσού. Ο Δευκαλίων και η Πύρρα ζούσαν μόνοι τους. Η σκληρή μοναξιά τους βασάνιζε. Ο Δίας που εξαφάνισε με τον μεγάλο κατακλυσμό το ανθρώπινο γένος, έστειλε λοιπόν τον Ερμή να ρωτήσει τον Δευκαλίωνα, τι θέλει από τον Δία. Να ζητήσει, δηλαδή, ό,τι προτιμάει “αιρείσθαι ό,τι βούλεται”.

Ο Δευκαλίων ζήτησε να δημιουργηθούν άνθρωποι, και ο Ερμής τον συμβούλεψε να ρωτήσει το Μαντείο των Δελφών. Η Θέμις, που είχε τότε το Μαντείο τους απάντησε: “Καλύψατε και οι δύο τα κεφάλια σας, λύστε τα ζωσμένα ενδύματά σας και τότε ρίξτε τα οστά της μεγάλης γενέτειρας προς τα πίσω.” Ο Δευκαλίων θεώρησε οστά της μεγάλης γενέτειρας τις πέτρες της γης. Πήραν λοιπόν και οι δυο τους, Δευκαλίων και Πύρρα, πέτρες και τις έριχναν πίσω, επάνω από το κεφάλι τους.

Από τις πέτρες που πετούσε ο Δευκαλίων γίνονταν άντρες και από τις πέτρες που έριχνε η Πύρρα γίνονταν γυναίκες. Ο Απολλόδωρος γράφει ότι οι άντρες και οι γυναίκες ονομάστηκαν “λαός” από το γεγονός ότι η πέτρα ονομαζόταν “λάας”. Από το “λάας” έχουμε σήμερα τη λέξη λατομείο, λαϊνι.

Αυτοί οι άνθρωποι αποτέλεσαν το λαό (λάα = λίθος) και οι απόγονοι του Δευκαλίωνα και της Πύρρας ήταν η ηγετική τάξη. Θεωρούσαν μάλιστα τους εαυτούς τους ότι κατάγονταν από θεϊκό γένος.

Ο Δευκαλίων και η Πύρρα εγκαταστάθηκαν, μετά τον κατακλυσμό, στο λιμάνι του Οπούντος Κύνον και απέκτησαν εκεί τους γιους Έλληνα και Αμφικτύονα και την κόρη τους Πρωτογένεια. Στη γέννηση του Έλληνα “βοήθησε” και ο Δίας. Έτσι η ηγετική αριστοκρατική τάξη των Αχαιών ενισχύθηκε με “θείο” αίμα.

Ο Έλληνας παντρεύτηκε τη νύμφη Ορσηίδα και απόκτησε τρεις γιους: τον Δώρο, που πήρε τη Δωρίδα και ήταν ο γενάρχης των Δωριέων, τον Αίολο που βασίλευε στη Θεσσαλία και τον Ξούθο, ο οποίος νυμφεύθηκε την Κρέουσα, κόρη του βασιλιά των Αθηνών Ερεχθέως. Από τον γάμο Ξούθου και Κρέουσας γεννήθηκαν ο Αχαιός, γενάρχης των Αχαιών, και ο Ίωνας, γενάρχης των Ιώνων.

Σύμφωνα με άλλη παράδοση ο πατέρας ανθρώπων και θεών, Δίας, μεταμορφώθηκε σε περιστερά και “κατέκτησε τη Φθία”, γυναίκα του βασιλιά των Θεσσαλών Αμύντορα, από την οποία γεννήθηκε ο Αχαιός.

Έτσι οι Αχαιοί, απόγονοι του Δευκαλίωνα, συνδέονται με τον Δία και τη Φθία, στην οποία οφείλει, πιθανόν, το όνομά της η ερίβωλος Φθία του Ομήρου.

Ο δεύτερος γιος του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, ο Αμφικτύων, βασίλευσε στην Αθήλη και ίδρυσε, κατά τη μυθολογία, την πρώτη αμφικτυονία, (1520 π.Χ.), η οποία ήταν πρόδρομος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

Ο Έλληνας έδωσε το όνομά του στους Έλληνες και στην χώρα Ελλάδα.

ΠΗΓΗ: Τριαντάφυλλος Δημ.Παπαναγιώτου, Φιλόλογος
             ΕΡΜΗΣ – Ελληνογερμανικό Περιοδικό – Τεύχος ΙΙ 2012


_______________________________________________

Διαβάστε επίσης:

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: